Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa Wielkopolskiego Oddziału
Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).
Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego członka Federacji NOT

Stowarzyszenie powstało w 1919 roku, Oddział poznański (wielkopolski)
jako autonomiczna jednostka wyodrębnił się w 1938 roku.

Biuro Studiów i Rzeczoznawstwa zostało powołane w PZITS w 1946 r.
Mamy więc długie doświadczenie w działalności w zakresie:

 

  • Projektowania

  • Prac badawczo – studialnych

  • Nadzorów inwestycyjnych i autorskich

  • Doradztwa technicznego

  • Opinii i ekspertyz

  • Oceny stanu technicznego urządzeń i instalacji

  • Sporządzanie instrukcji eksploatacji i obsługi

  • Opracowania i porady Rzecznika patentowego (Rzecznictwo patentowe)

  • Konsultacje i porady techniczne 

 

W szerokim obszarze inżynierii  środowiska (dawniej zwanym inżynierią sanitarną) i obejmującym także znaczne pola gospodarki komunalnej oraz ochrony środowiska przyrodniczego.Szczególnie polecamy – w związku z nowymi transzami funduszy Unii Europejskiej –obligatoryjnie wymagane:

Opinie w zakresie przedsięwzięcia o znamionach innowacyjności.

 

Nasze branżowe Stowarzyszenie Naukowo- Techniczne jest ustawowo, upoważnione do wykonywania Opinii o innowacyjności w technicznych przedsięwzięciach inwestycyjnych (także rozbudowy) istniejących już struktur organizacyjnych – podejmujących nowe wyzwania techniczne czy naukowo – techniczne.

 

Mamy około 60 – wybitnych rzeczoznawców (praktyków i naukowców) z wielu wąskich specjalizacji jak i szerokich specjalności z zakresu inżynierii środowiska i gospodarki komunalnej oraz ochrony przyrody.

 

Dzięki naszym Opiniom udało się uzyskać naszym kontrahentom wielomilionowe dofinansowania (nawet były dwa przypadki uzyskania 100 i 200 milionów Euro)- na rozbudowę czy nowe przedsięwzięcia inwestycyjne z funduszy Unii Europejskiej. 

 

W ostatnim czasie wykonujemy wiele Opinii dla Sądów i Prokuratur – co wynika z rzetelnie i obiektywnie wykonywanych zleceń.

 

Nasze usługi kierujemy zarówno do osób fizycznych jak i podmiotów prawnych (przedsiębiorstw i instytucji).

 

Nasza dewiza to : fachowość, bezstronność, terminowość oraz przystępne
ceny za wysoką jakość !!!

                                                           

Kierownik
Biura Studiów i Rzeczoznawstwa
Oddz. Wielkopolskiego PZITS

                                              

stat4u