Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


Szkolenia i Kursy

W DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Ośrodek Szkoleniowy Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Dz.U. z 2017 r. poz 220, tj. z późn zm. istnieje obowiązek posiadania zaświadczeń kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

Prowadzimy szkolenia przygotowawcze do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych m.in. takich urządzeń jak:

- kotły wodne i parowe,

- instalacje i urządzenia cieplne, chłodnicze

- instalacje i urządzenia gazowe

zakończone egzaminem.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. wnioski o sprawdzenie kwalifikacji należy składać w terminie 14 dni przed planowanym podejściem do egzaminu. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający kwalifikację w wybranej specjalizacji (kopia świadectwa, lub poświadczenie zakładu pracy o stażu pracy w danej specjalności).

 

Komisja Kwalifikacyjna powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ma stałe posiedzenie w Domu Technika przy ul. Wieniawskiego 5/9 w Poznaniu w każdy czwartek

w godz. od 10:00 do 12:00 w sali 324 przy ul. Wieniawskiego 5/9

Informację uzyskać można w Domu Technika w Poznaniu,

przy ul. Wieniawskiego 5/9 pokój 324

lub telefonicznie 61-8537-296 oraz 603 136 177

Ośrodek Szkoleniowy zaprasza na kursy i szkolenia branżowe:

stat4u