Aktualności

Wycieczka do Wilna - Komunikat

Koło Seniorów i Zarząd Wielkopolskiego Oddziału PZITS zaprasza Koleżanki i Kolegów do udziału w wycieczce autokarowej na trasie Poznań-Wilno-Kowno-Troki-Druskieniki-Poznań w dniach 14-18 czerwca 2019 r., organizowanej w roku jubileuszu 100-lecia Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.

czytaj więcej »


Konferencje

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

W załączeniu przekazujemy komunikat nr 1 dot. konferencji naukowej w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym połączonej z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego.

stat4u