Aktualności

Certyfikacja serwisantów małych oczyszczalni ścieków

Jednym z podstawowych zadań Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS) jest szerzenie dobrej, wartościowej wiedzy na temat ochrony środowiska oraz instalacji sanitarnych.

 

Jako specjaliści z branży widzimy zagrożenia jakie niesie ze sobą nieprawidłowe funkcjonowanie budynków i ich wyposażenia. Jednym z bardzo wrażliwych urządzeń i instalacji są małe oczyszczalnie ścieków (MOŚ), których nieprawidłowa praca może spowodować duże szkody środowiskowe, a szczególnie – zanieczyszczenie wód gruntowych i powierzchniowych.

 

PZITS, w ramach Zintegrowanego Systemu Klasyfikacji, zostało instytucją certyfikującą, która może prowadzić walidację (tj. sprawdzać, czy osoba ubiegająca się o kwalifikację faktycznie posiada wymaganą wiedzę i umiejętności) oraz wydawać certyfikaty. Podstawowe informacje na temat kwalifikacji można uzyskać na stronie ZSK.

 

Jesteśmy pewni, iż kwalifikacja będzie cenna nie tylko dla serwisantów. Stanowić będzie podstawę zaufania użytkownika i właściciela MOŚ do prawidłowo i w pełni sumiennie wykonanej pracy, gwarantującej sprawne funkcjonowanie obiektu.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://pzits.pl/mos/

czytaj więcej »


Konferencje

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

stat4u