Komunikaty

Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych - DO POBRANIA

Zagadnienie wód opadowych to temat, który dotyczy niemal wszystkich. Właśnie z tego powodu, Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych postanowił zająć się tą szeroką problematyką, niejako popularyzując jej zagadnienia. Uczynił to przygotowując specjalistyczny Poradnik pt. "Zagospodarowanie wód opadowych na terenach zurbanizowanych".  Jako stowarzyszenia naukowo-technicznego, naszym celem jest popularyzacja problematyki, która wiąże się nie tylko z branżą, ale dotyka również bezpośrednio osób fizycznych.

 

czytaj więcej »


24.10.2023 r.

POLECO 2023 - IX Konferencja "Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych" - FOTORELACJA

18 października w trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2023 odbyła się IX Konferencja "Ochrona środowiska w praktyce w świetle aktualnych przepisów prawnych", której organizatorem był Wielkopolski Oddział Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych oraz Główna Sekcja Gospodarki Odpadami przy ZG PZITS.

 

Wielkopolski Oddział PZITS jako aktywny i wieloletni uczestnik branży związanej z ochroną środowiska, miał zaszczyt być organizatorem kolejnej edycji cyklicznej konferencji, która stanowiła integralną część towarzyszącą Targom POLECO. Celem naszej konferencji było dogłębne i metodyczne omówienie najaktualniejszych tematów dotyczących inżynieryjnej ochrony środowiska, łącząc w sobie różnorodne aspekty związane z emisją substancji szkodliwych, unieszkodliwianiem odpadów oraz gospodarką wodno-ściekową. Konferencja ta rokrocznie przyciąga liczne rzesze zainteresowanych, zarówno praktyków jak i teoretyków omawianych dziedzin. Nie inaczej było w tym roku.

Konferencję otworzyła Pani Prezes Wielkopolskiego Oddziału PZITS, dr inż. Teresa Kubiak. Po powitaniu licznie przybyłych gości, prelegentów oraz partnerów konferencji, wręczyła Srebrną Odznakę PZITS na ręce Pani Pauliny Pietrzak, Dyrektor Projektu POLECO.

Podczas konferencji wystąpiły znane i cenione autorytety branży.

Wystąpieniem otwierającym konferencję była "Nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości wody do spożycia i problemy z jej implementacją w Polsce" zaprezentowane przez dr inż. Agnieszkę Szuster-Janiaczyk.


Kolejny blok dotyczył tematów odpadowych i poprowadzili je dr inż. Piotr Manczarski ze swoim wystąpieniem "Wymagania BAT dla spalania odpadów" oraz Prezes Szymon Cegielski objaśniający zaganienia związany ze spalaniem odpadów oraz kontrolą spełnienia wymagań emisyjnych dla spalarni odpadów.

Wątek serwisowania i kontroli małych oczyszczalni ścieków omówił w swoim wystąpieniu prof. dr hab. inż. Ryszard Błażejewski, natomiast aspekty prawne związane z odprowadzaniem i zagospodarowaniem wód opadowych przybliżyła dr Anna Nieć.

Na zakończenie wręczono uroczyste podziękowania Partnerom Konferencji.

stat4u