Komunikaty16.03.2020 r.

INFORMACJA DOT. DZIAŁALNOŚCI BIURA

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii oraz w ramach działań profilaktycznych na szczeblu ogólnokrajowym dotyczących minimalizacji ryzyka zarażeń koronawirusem COVID-19 informujemy, że Biuro Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych w Poznańskim Domu Technika, ul. Wieniawskiego 5/9 będzie zamknięte do odwołania – dotyczy również działalności Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia dla osób zajmujących się dozorem i eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych. 

Tym samym informujemy, że wszystkie elektroniczne skrzynki pocztowe Wielkopolskiego Oddziału PZITS będą działać bez zmian:

poznan@pzits-cedeko.com.pl – Centralna skrzynka Biura Wielkopolskiego Oddziału PZITS

a.nowicka@pzits-cedeko.com.pl – Sekretariat Biura Wielkopolskiego Oddziału PZITS

prezes@pzits-cedeko.com.pl

 

 

stat4u