Komunikaty02.10.2017 r.

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze FOTORELACJA

W dniu 28 września 2017 odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Wielkopolskiego PZITS za kadencję 2013-2017. W zebraniu wzięło udział 41 delegatów.

Przedstawiono i przyjęto porządek i regulamin obrad w głosowaniu jawnym. Komisja Mandatowa uznała ważność obrad, po czym przedstawiono sprawozdania Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego za minioną kadencję. Następnie Komisja Wyborcza przedstawiła propozycje kandydatów do władz Oddziału. Udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi i rozpoczęto wybory prezesa, członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego oraz delegatów na Zjazd Delegatów PZITS.

 

W wyniku wyborów tajnych prezesem Wielkopolskiego Oddziału PZITS na kadencję 2017-2021 został kolega Jan Franciszek Lemański.

 

W skład Zarządu Oddziału ponadto weszli:

Ryszard Błażejewski

™Roman Ćwiertnia

™Barbara Horodecka-Kurzawa

™Krzysztof Kasprzak

™Mikołaj Książkiewicz

™Teresa Kubiak

™Magdalena Musiałowicz

™Wojciech Ratajczak

™™Jerzy Stroński

™Maciej Tryjanowski

™Elżbieta Wesołowska

 

Nowowybrana Komisja Rewizyjna przedstawia się następująco:

Marta Bugajewska

Anna Karlik-Maćkowiak

Ryszard Klimaszewski

Jadwiga Trzcińska

Marek Wawrzynkiewicz

 

Sąd Koleżeński:

Sławomir Biłozor

Jan Borowski

Jolenta Pankowska

Jerzy Szczygielski

Janusz Żmudziński

 

Kandydatami na Zjazd Delegatów PZITS zostali:

Szymon Cegielski

Roman Ćwiertnia

Barbara Horodecka-Kurzawa

Mikołaj Książkiewicz

Teresa Kubiak

Maciej Tryjanowski

 

 

 

stat4u