Komunikaty

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

W załączeniu przekazujemy komunikat nr 1 dot. konferencji naukowej w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym połączonej z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego.

czytaj więcej »


Wśród wielu aktywnych członków Wielkopolskiego Oddziału PZITS na podkreślenie zasługuje aktyw skupiony w Kole Seniorów. Koło liczy 85 członków i kierowane jest przez inżyniera Mieczysława Rebelkę.

stat4u