Komunikaty

Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym

W załączeniu przekazujemy komunikat nr 1 dot. konferencji naukowej w ramach obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego pt. Gospodarka wodno-ściekowa w Poznańskim Obszarze Metropolitalnym połączonej z jubileuszem 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr. hab. inż. Ryszarda Błażejewskiego.

czytaj więcej »


Działalność szkoleniowa

Każdy rok kalendarzowy obfituje w szereg imprez naukowo-technicznych o szerokiej tematyce tj.: konferencje, sympozja, seminaria, narady, zjazdy, wystawy.

Na potrzeby firm, czy innych jednostek gospodarczych Stowarzyszenie podejmuje się także przygotowania imprez o charakterze promocyjno informacyjno-szkoleniowym będących tematycznie w jego zainteresowaniach.

Do standardowych imprez naukowo-technicznych odbywających się cyklicznie od wielu lat należą:

  • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód” (od 1965r.)
  • Konferencja Naukowo-Techniczna „Postęp Techniczny w ciepłownictwie” (od 1970r)
  • Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami (od 1995r.)
  • Konferencja Naukowo-Techniczna „Termiczna termiczne unieszkodliwianie odpadów”
  • Konferencja Naukowo-Techniczna „Komputer w ochronie środowiska”
stat4u